Het Effectieve Werken
Advies op maat? Bel ons:
088 - 2580 100
Het Effectieve Werken

 

Het Effectieve Werken
8.9 van 10
526 beoordelingen
Prettige communicatie. Goede afstemming over het gewenste resultaat.
Duidelijke aansprekende info wat er voor gezorgd heeft dat ik me heb ingeschreven. Ondanks veel info wel bekent is in de training is het krachtig door manier dat het aangebode...
Ik ben zeer tevreden over de training. Het heeft me ten eerste doen nadenken over waarom ik dit werk eigenlijk ben gaan doen en het heeft me ge nspireerd om vaker de diepgang...
Inhoudelijke training door empathische aardige trainer met verstand van zake. Ik vreesde een dag vol tips en trucs met als gevolg dat iedereen dat 2 weken probeert en dat he...
Een fijne trainer legt alles goed uit. Staat open voor alle vragen en motiveert om te starten met de veranderingen. Na de eerste training dag genoeg tijd en ruimte gekregen ...
Bekijk alle reviews

Meer effectiviteit uit je team

Effectief werken voor teams is een beproefd concept. Met 7 sleutels vergoten wij de effectiviteit van teams. Met als resultaat ... Een hogere output en het gemakkelijker realiseren van de gestelde teamdoelen. En daardoor minder werkdruk. Hiervoor gaan we aan de slag met het volledige team met ondersteuning van de direct leidinggevende. Als team. Echt samen dus. Op een manier die energie geeft. Een voldaan gevoel oplevert. En de werkdruk voor het totale team beheersbaar houdt.

Zes situaties waarin dit concept voor TEAMS werkt

 • Doelen halen
  Er wordt hard gewerkt. En toch haalt mijn team de doelen niet.
 • Werkdruk verminderen
  Mijn team haalt de doelen. Alleen is de werkdruk wel erg hoog.
 • Output verhogen
  We krijgen er steeds meer werk en geen mensen bij. 
 • Kosten verlagen
  Het reduceren van kosten is in onze organisatie belangrijk. 
 • Teamwork verbeteren 
  Mijn team bestaat uit een groep individuen. Ik wil echt teamwork.
 • Uitwisselbaarheid vergroten 
  Ik wil dat iedereen elkaars werk probleemloos over kan nemen (bij ziekte, vrije dagen, vakantie)

 

Bekijk de 7 sleutels Offerte aanvragen

 

 • Onze bewezen aanpak voor Team Effectiviteit


  De 7 sleutels naar doelrealisatie

  De effectiviteit van een team bestaat uit meer dan uit de effectiviteit van alle teamleden. De kunst is het hoofd en het hart van het team en alle individuele teamleden zo te richten dat alle energie ‘dezelfde kant op kan stromen’. 

  • Vanuit dezelfde doelfocus. 
  • Vanuit dezelfde prioriteitstelling. 
  • Met een minimum aan verspillingen. 
  • In een sfeer waarin teamleden ‘elkaar ondersteunen en helpen’ 
  • En ‘continu verbeteren’ de norm is voor iedereen


  Onze bewezen aanpak bestaat uit 7 sleutels

  De 7 sleutels in Team Effectiviteit die samen leiden tot betere resultaten en een hogere output. Meer voldoening voor uw medewerkers. Een betere (samen)werksfeer. En minder werkdruk. Lees maar eens mee. 

  Sleutel 1 | 100% doelduidelijkheid voor het team
  Daar waar volstrekte helderheid bestaat over de doelen komt er extra energie vrij. Wat betreft doelduidelijkheid op teamniveau gaat het om:

  • Concrete en meetbare doelen – een top 5
  • Een heldere rangorde in de doelen – Wat vinden we echt belangrijk?


  Sleutel 2 | Doelaccceptatie bij ieder teamlid

  Om echte samenwerking binnen een team tot stand te brengen is het noodzakelijk dat ‘alle spelers’ op een zelfde manier kijken naar de prioriteitstelling binnen hun werk. Doel-acceptatie dus.

  • Ieder teamlid accepteert de teamdoelen als leidend
  • Ieder teamlid accepteert de rangorde binnen deze doelen


  Sleutel 3 | Maximale doelfocus gaandeweg de werkdag

  Als team focussen we op het realiseren van onze doelen. Het team zelf maakt bewuste keuzes vanuit de doelen.

  • De rangorde in teamdoelen is leidend voor onze prioriteitstelling
  • We meten onze resultaten en bewaken de voortgang
  • We dringen afleidingen en onderbrekingen zoveel mogelijk terug


  Sleutel 4 | 100% overzicht over de werkvoorraad

  Om echt als team te werken is 100% overzicht in de totale werkvoorraad van groot belang. Dit geeft inzicht. Maakt teamwork gemakkelijker.

  • 100% overzicht over werkvoorraad op teamniveau 
  • Voor iedereen inzichtelijk in bestaande systemen


  Sleutel 5 | We ondersteunen en helpen elkaar vanuit teamdoelen

  Hulp vragen. Hulp aanbieden. Om als team de doelen te halen. Om de samenwerking te versterken. Verschillen in werkdruk terug te dringen. En daarmee de resultaten van het team te vergroten.

  • Samenwerken vanuit positiviteit – sterker teamgevoel
  • Openheid naar elkaar – hulp vragen


  Sleutel 6  |  Iedere dag een beetje beter en slimmer
  Verbeteren is ‘de norm’. Voor het team. En voor ieder teamlid. En daarmee voor de resultaten.

  • Het team gaat actief op zoek naar ‘de slimste werkmethoden’
  • We geven elkaar tips. En zijn bereid onze werkwijze aan te passen.
  • Ieder teamlid iedere maand een verbeterplan


  Sleutel 7  |  Iedere dag 10 minuten afstemming
  Om de doelen te halen. Waar nodig elkaar te ondersteunen. En taken te herverdelen. Ter ondersteuning van dit overleg zorgen wij voor een ‘werkvoorraadoverzicht’ waarin in 1 oogopslag zowel de prioriteitstelling als de doelrealisatie op teamniveau en per medewerker zichtbaar is.


  En de leidinggevende.....?

  • Die STUURT op het RESULTAAT van het TEAM (vanuit de doelen)
  • En COACHT op het GEDRAG van het INDIVIDU (juiste teamgedrag)

   

   Offerte aanvragen 

 • De resultaten – Dit is wat het uw team brengt! 


  Onze aanpak vanuit de 7 sleutels heeft zich in de praktijk bewezen.
  Dit is wat u mag verwachten.


  Aantoonbaar betere resultaten – de output stijgt

  • Uw team krijgt aantoonbaar meer gedaan (en ziet dat ook)
  • De doelfocus en resultaatgerichtheid binnen uw team neemt sterk toe


  100% overzicht over de werkvoorraad van het totale team

  • Betere prioriteitstelling op teamniveau
  • Het werk is onderling gemakkelijk uitwisselbaar


  De werkdruk voor de teamleden daalt

  • Werk is gemakkelijker over te nemen
  • Teamleden ondersteunen elkaar in het halen van de teamdoelen


  Meer voldoening aan het einde van de werkdag

  • Medewerkers hebben meer inzicht in ‘het werk dat gedaan is’ 
  • Gevoel van trots op de geboekte resultaten en de verbetering daarin


  De saamhorigheid neemt toe

  • Medewerkers ondersteunen elkaar bij ziekte, vakantie en vrije dagen
  • De sturing op teamdoelen versterkt de wederzijdse afhankelijkheid
  • Het dagelijkse ‘afstemmingsmoment’ draagt positief bij


  Alle teamleden worden beter (en effectiever)

  • Ook mindere spelers worden meegetrokken door het team
  • Teamleden leren meer van elkaar – Best practices worden de norm

   

   Offerte aanvragen 

 • Voorbereidend gesprek en meekijken in het team


  Een grondige voorbereiding is noodzakelijk voor een succesvol Team Effectiviteits Traject. We bereiden het traject in de ochtend samen met u voor. In de middag kijken we mee met uw team. De voorbereiding bestaat uit een drietal onderdelen.

  • Deel 1 - Projectbespreking met direct leidinggevende
  • Deel 2 - Orientatie op de werkplek / afdeling
  • Deel 3 - Voorbereidende opdracht voor iedere deelnemer

   

  Offerte aanvragen 

   

 • De eerste trainingsdag voor het team


  De eerste trainingsdag bestaat uit een groepstraining in de ochtend en training ‘on-the-job’ in de middag. Het groepsprogramma bestaat vooral uit doe- en groeps-opdrachten en is zeer interactief. 


  Blok 1 – Effectiviteit en doelduidelijkheid

  Eindresultaat – er is volstrekte duidelijkheid over de top 5 doelen van het team
  We nemen uw team mee in de basisvoorwaarden van Team Effectiviteit en Doelrealisatie. We staan stil bij de meerwaarde van het team voor de organisatie. In 2 of 3 groepen formuleren uw mensen de volgens hen belangrijkste teamdoelen en de rangorde daarin.

  We vergelijken de resultaten en komen gezamenlijk tot de ‘top 5 doelen’ waar wij als team voor staan opgesteld.


  Blok 2 – Doelacceptatie

  Eindresultaat – ieder teamlid accepteert de top 5 doelen van het team en geeft aan zich hier voor in te willen zetten. Er is overeenstemming dat je als goed teamlid soms ‘je eigen voorkeur een beetje op zij zet en je gedrag daar op aanpast omdat dit beter is voor het team’

  Vanuit de vraag ‘Wat is een goed team?’ gaan we aan de slag. We maken de koppeling naar ‘Wat betekent samenwerken aan teamdoelen?’. Uiteindelijk komen we uit bij de situatie dat ieder teamlid de doelen en rangorde volledig accepteert als leidend voor de team-prioriteitstelling gaandeweg de dag.


  Blok 3 – 100% overzicht en structuur in je werkdag voor extra productiviteit

  Eindresultaat – een concrete werkwijze om 100% overzicht te hebben en te houden over echt alles op de afdeling. Er is overeenstemming over een dagelijkse ’10 minuten team-meeting’
  We trainen een aanpak in die maakt dat het team 100% overzicht heeft over de totale werkvoorraad onderverdeeld per doel. Dit is van groot belang tijdens de team-meetings.

  Met behulp van een bewezen werkmethodiek, geïnspireerd op het gedachtengoed van Stephen Covey en David Allen, bieden we uw team praktische handvatten om het werk gemakkelijker gedaan te krijgen.


  Blok 4 – Doelfocus en prioriteitstelling tijdens de werkdag

  Eindresultaat – ieder teamlid heeft scherp op welke wijze we ‘als team’ de werkdag aanvliegen. Er is overeenstemming over de aanpak dat de rangorde in doelen leidend is voor ‘het ondersteunen van elkaar’.

  Hier maken we een grote stap in de samenwerking en het ondersteunen van elkaar in doelrealisatie. Actief hulp vragen en actief hulp bieden om als team de doelen te realiseren gaat leiden tot betere resultaten, meer positieve verbondenheid en een lagere werkdruk.


  Blok 5 – Samenwerkingsafspraken voor komende weken

  Eindresultaat – de gemaakte werkafspraken worden samengevat en iedereen gaat vol positiviteit en vertrouwen in de nieuwe werkwijze aan de slag.


  IN DE MIDDAG – Training ‘on-the-job’

  De trainer maakt een ronde langs alle medewerkers. De volgende aspecten staan centraal:

  • Wat betekent de nieuwe aanpak voor jou?
  • Welke aanpassingen zijn voor jou nodig? 
  • Hoe kun je dat voor jezelf zo prettig mogelijk maken?
  • Wat is er voor jou nodig om 100% overzicht te creëren?


  Resultaat is dat medewerkers direct praktisch aan de slag gaan in de nieuwe werkwijze. Binnen een paar dagen ervaren zij de positieve effecten daarvan.

   

   Offerte aanvragen

 • In de praktijk aan de slag

  Na de eerste ochtend groepstraining gaat het team direct aan de slag volgens de nieuwe aanpak. In de middag nog onder begeleiding van de trainer, vanaf de volgende dag zelfstandig als team.

  De eerste stap is om daadwerkelijk 100% overzicht in de werkvoorraad op teamniveau te realiseren. Op basis hiervan kunnen dagelijks de ‘doel-werkvoorraad-overzichten’ gemakkelijk worden ingevuld, zodat de ’10 minuten teammeeting’ ook direct de impact krijgt zoals bedoeld.

  Daarna gaat het team actief aan de slag met de nieuwe aanpak, waarbij zij dus dagelijkse eerst doel 1 (hoogste prioriteit) volledig in control brengen, vervolgens doel 2 …, etc. etc. In dit proces zien we dat er meer samenwerking in de zin van onderlinge afstemming en ‘hulp vragen / hulp bieden’ ontstaat.

  Vanuit het teamwork en 100% inzicht ontstaan de eerste ‘succeservaringen’ en ook de eerste ‘ergernisjes’ over collega’s die anders doen dan het gewenste teamgedrag. Dit is belangrijke input voor de ’10 minuten team-meeting’. En ook voor de tweede trainingsbijeenkomst.

  Door middel van de dagelijkse ‘doel-werkvoorraden-overzichten’ blijft de trainer geïnformeerd en betrokken.

   

   Offerte aanvragen

 • De tweede trainingsdag voor het team


  Ook de tweede trainingsdag bestaat uit een groepstraining in de ochtend en training ‘on-the-job’ in de middag. Tijdens deze dag ligt de nadruk op het aanscherpen van de aanpak en het voor Team Effectiviteit gewenste teamgedrag. En op het ontsluiten van het verborgen verbeterpotentieel dat in ieder team aanwezig is ‘iedere dag een beetje beter’.


  Blok 1 – Bespreken van de eerste resultaten

  Eindresultaat – een trots gevoel over de resultaten van het team

  We vergelijken de ‘doel-werkvoorraden-overzichten’ van dag 1 met de meest recente. We ‘vieren’ de positieve effecten samen. We staan uitgebreid stil bij de vraag ‘Hoe hebben jullie dit nu voor elkaar gekregen?’


  Blok 2 – Terugkijken op de ’10-minuten teammeetings’

  Eindresultaat – we bevestigen de noodzaak om dit iedere dag te blijven doen en zetten de ‘puntjes op de i’


  Samen met het team kijken we kort naar het verloop van de 10-minuten teammeetings. Is iedereen aanwezig? Staan we ook stil bij de successen? Vragen mensen hulp? Lukt het ook echt binnen 10 minuten? Waar liggen verbeterkansen?


  De 10-minuten teammeeting op de trainingsdag zelf vindt tijdens de groepstraining plaats, zodat het team weer goed voorbereid aan de slag kan.


  Blok 3 – Gewenst teamgedrag

  Eindresultaat – het gewenst teamgedrag wordt door het team zelf geconcretiseerd. Iedereen committeert zich hieraan.

  Op basis van de eerste weken, brengt het team in 2 of 3 groepen het gewenste teamgedrag in kaart. Wat zijn de belangrijkste gedrags-aspecten om de resultaten als team te verbeteren volgens de nieuwe team-aanpak? We vergelijken de resultaten en komen tot een top 6, waaraan iedereen zich committeert. Hier ontstaat een nieuwe norm voor ‘hoe het hoort binnen ons team’.


  Blok 4 – Mijn volgende stap ‘in teamgedrag

  Eindresultaat – het wordt voor iedere medewerker duidelijk waar zijn of haar ‘verbeterpunten’ nog liggen in het ideale teamgedrag

  Op basis van de top 6 geven teamleden elkaar ‘tops en tips’. Na een aantal rondes wordt voor ieder teamlid op een speelse manier glashelder ‘hoe het team kijkt naar zijn of haar teamgedrag’. Ieder teamlid formuleert een eigen ‘Volgende stap in teamgedrag!’. En deelt deze stap met het team. Het team accepteert deze stap, of doet een onderbouwde suggestie voor een andere ‘volgende stap’.


  Blok 5 – Iedere dag een beetje beter als individu

  Eindresultaat – Ieder teamlid voelt echt dat ‘beter worden’ nodig is om plezier in je werk te blijven houden en om het team verder te brengen. Er zijn concrete tools om dit ook echt vorm te geven.

  Samen kijken we naar de noodzaak en de fun om jezelf te ontwikkelen. Iedere dag een beetje beter is hierbij de norm. Met als doel om het werk gemakkelijker gedaan te krijgen. Er ontstaan initiatieven op teamniveau om te verbeteren. Daarnaast brengen wij een persoonlijke ontwikkelcyclus op gang waarbij iedere medewerker verantwoordelijkheid neemt voor een eigen ontwikkelpunt (tenminste 1 per maand).

  De rol van de leidinggevende hierin is coachend in de vorm van 15 minuten gesprekjes.


  IN DE MIDDAG – Training ‘on-the-job’

  De trainer maakt een ronde langs alle medewerkers. De volgende aspecten staan centraal:

  • Waar loop jij tegen aan in de nieuwe aanpak?
  • Hoe kijk jij naar het gewenste teamgedrag?
  • Hoe ga jij jouw ontwikkelpunt in teamgedrag aanpakken? 


  Resultaat is dat medewerkers dit traject met een positief gevoel en concrete ontwikkelvoornemens afsluiten.

   

   Offerte aanvragen 

Kenmerken

 • 2 keer 1 dag
 • bij jullie op locatie
 • inspirerende trainers
 • met training on the job
 • inclusief follow'up
 • trainers met 20+ jaar ervaring

Wij werken voor