Hoe kan ik systeem-meldingen rechtstreeks doorsturen naar een aparte email-map?

Krijg jij ook iedere dag allerlei automatische meldingen per email vanuit systemen? En druk je iedere keer op delete, omdat de melding voor jou niets toevoegt?
In Outlook is het mogelijk een regel in te stellen waarmee jij allerlei emails die gegenereerd worden vanuit systemen die binnen jouw organisatie automatisch worden doorgeleid naar een andere emailmap dan je inbox. Zodat je ze niet hoeft te zien en ze dus geen aandacht vragen?

 

Hoe stel je deze regel in?

Als een automatische doorleiding wilt instellen, doorloop dan de volgende stappen.


Stap 1

Maak een emailmap “Systeem-meldingen” aan in het email-deel van Outlook.

Stap 2

Ga naar Start en vervolgens naar Regels (ongeveer in het midden van de balk).
Klik op Regels en kies voor Regels en Waarschuwingen beheren.

Stap 3

Kies voor Nieuwe Regel en kies vervolgens onder de kop Georganiseerd houden voor de eerste optie berichten van iemand naar een map verplaatsen.

Stap 4

Kies vervolgens in het onderstaande kader voor personen of openbare groep. Outlook opent dan het scherm regeladres. Kies hier het email-adres of typ het emailadres van de systeemmelding in het vak van (helemaal onderaan).
Klik OK.

Stap 5

Klik dan op de blauwe link naam map.
Outlook open nu een scherm waarin jij de map kunt selecteren waar naar toe jij deze email wilt doorleiden. In dit geval dus de map systeem-meldingen.
Klik OK

Stap 6

Controleer in het venster of de regel goed staat ingesteld.
En kies voltooien.

Je kunt de regel nu een naam geven als je wilt. Klik tot slot op OK en je gaat merken dat de systeem-meldingen vanaf het email-adres dat je hebt ingesteld autmatisch in de email-map systeem-meldingen terecht komen.