Slik de kikker (Eat that Frog, Brian Stacey)

Wat is het?

Wat is er erger dan de dag beginnen met het opeten van een levende kikker? Een mooie uitspraak gedaan door Mark Twain. Eat that frog is de naam van een methode om effectiever te worden en meer voldoening te ervaren. De methodiek beschrijft heel concreet hoe je productiever kunt worden door uitstelgedrag aan te pakken.


Wat heb je eraan?

In de ochtend hebben we over het algemeen de meeste energie. Tijdens een cursus time management adviseren we dan ook om de dag vaker te beginnen met doen van productieve werkzaamheden. Wanneer je activiteiten hebt die je bezig houden of bovenmatig veel negatieve energie kosten is het handig om daarmee de dag direct te beginnen. Je zult na de uitvoering van de minst inspirerende taken een hoger energieniveau ervaren tijdens de rest van de dag. “The best is yet to come”

Hoe werkt het?

Wanneer je de ochtend begint met het opeten van een levende kikker, zal de rest van de dag een makkie zijn. Toch? De basisgedachte is dat je de vraag stelt: Wat is er erger dan het opeten van een levende kikker? Dan zal elke lastige taak makkelijker worden.

Focus op je taken is daarbij een belangrijke les. Focus je op die dingen die het verschil maken en die jou als individu verder helpen. Door lastige zaken direct op te pakken blijft er veel meer energie over om echt te kunnen focussen. De uitsteltaken geven vaak niet direct succes maar dragen wel bij aan rust en ruimte. En die rust en ruimte is juist nodig om je op zaken te richten die wel dat succes geven.

Bovenal is discipline nodig om de kikker op te eten. Verandering van ons eigen gedrag begint met ervaren wat de verandering met je doet. Wanneer je merkt dat die lastige taak direct van je schouder valt geeft het voldoening en energie. Bij de volgende kikker is denken aan dat succesmoment waardevol.

Tips voor het toepassen?

Door de stappen van GTD te volgen ontstaat een helder beeld over de acties die we moeten doen en waarom. Deze stappen staan op de site aangegeven en tijdens de cursus time management is deze invalshoek een belangrijk item.

Kijk eens naar je actielijst en bepaal voor jezelf welke taak je veel energie kost en toch gedaan moet worden. Start de dag eens met het uitvoeren van die taak. Stel je zelf een paar vragen:

  1. Hoe erg is het eigenlijk?
  2. Wat is het ergste dat me kan overkomen?
  3. Welk gevoel geeft het me wanneer ik de taak direct uitvoer?
  4. Welk succes heb ik in het verleden behaald door dingen niet uit te stellen?
  5. Welke scenario’s kun je bedenken bij de uitvoering?
  6. Stel je doet het niet, wat is dan de consequentie?
  7. Moet je het doen? Doe het dan direct

Eat that frog van Brian Stacey beschrijft op een leuke en heldere manier een aantal stappen om uitstelgedrag te voorkomen. En wat is er nu erger dan het opeten van een levende kikker? Gun jezelf rust en ruimte, handel zaken direct af!