Steven Covey

Steven Covey is de waarschijnlijk een van de belangrijkste goeroes op het vlak van effectief leven en werken. Hij was docent aan een universiteit maar hij is vooral bekend geworden bij het grote publiek door zijn boek “The seven Habits of highly Effective People” De 7 eigenschappen , eigenlijk 7 waarden vormen een belangrijk principiële basis van onze cursus time management. Covey heeft de definitie van succes een nieuwe wending gegeven. Hij beschrijft in zijn boek de 7 eigenschappen die je nodig hebt om blijvend succes na te streven.

Cirkel van invloed

 

Succes is in zijn optiek meer af te meten aan een levenshouding, dan dat het wordt afgemeten aan persoonlijke prestatie, vaardigheden en status. Zijn boek is meer dan 25 miljoen keer verkocht. Covey is geboren op 24 oktober 1932 in Utah. Hij heeft samen met zijn vrouw 9 kinderen groot gebracht en is grootvader van 52 kleinkinderen. Hij heeft z’n gehele leven in Provo(Utah) geleefd. Steven stierf op 16 juli 2012 als gevolg van complicaties na een fietsongeval in april dat zelfde jaar. Steven Covey was praktiserend lid van de Mormoonse kerk waarvoor hij 2 jaar in Engeland missioneerde.

Gedachtengoed

Zijn basisgedachte begint met de opvatting dat succes vanuit een principiële levenshouding vooral samen te vatten is in begrippen als nederigheid en integriteit alsmede gematigdheid, trouw en geduld. Hieronder vind je de 7 eigenschappen inclusief een korte beschrijving

Eigenschap 1 Wees pro actief:

In de ogen van Covey is ons leven afhankelijk van onze keuzes en niet van de omstandigheden. Neem je verantwoordelijkheid en maak je bewust keuzes en oefen je invloed uit. Je leeft je leven op basis van waarden. Meer pro - actieve mensen hebben vaak een lerende houding (growth mindset) en zoeken naar oplossingen, alternatieven en mogelijkheden van uit hun cirkel van invloed. Hier komt ook de quote vandaan: denk je in problemen of in oplossingen? Meer re actieve mensen zien de oorzaken van problemen meer buiten zichzelf. Dat betekent dat ze ook niet snel nadenken over de invloed die ze kunnen uitoefenen.

Eigenschap 2 Begin met het doel voor ogen.

Begin altijd en met alles met het doel voor ogen. Effectieve mensen zien anders dan minder effectieve mensen, meer en scherper de details van hun doelen voor ogen. In je leven heb je meerdere rollen. Zo ben je gezinslid, werknemer of werkgever, kind, vader , moeder, vriend of vriendin en buurman of buurvrouw. Covey beschrijft bij deze eigenschap een helder voorbeeld: Je ziet een groep mensen rond een grafkist staan. Als je dichterbij komt, zie je bekende gezichten. Als je zo dichtbij bent dat je het naambordje op de kist kunt lezen, zie jij je eigen naam. Je bent getuige van je eigen begrafenis. De vraag aan jou is nu: hoe wil jij graag herinnert worden? Wat wil je dat de sprekers over je zeggen? Nou? Stel dat je graag herinnert wil worden als een liefdevol iemand , attent met oprechte aandacht voor anderen en die altijd tijd voor familie en vrienden nam. Kijk dan eens terug op de afgelopen week en vraag je af: wat heb ik concreet gedaan om die herinnering te voeden? Prioriteren optima forma! De belangrijkste dingen in het leven (relaties) dien je net zo te benaderen als het leven op een boerderij. Zaai op tijd en geef aandacht en verzorg goed, dan heb je kans op een mooie oogst!

Eigenschap 3 Belangrijke zaken eerst.

Eigenschap 3 mag je zien als de praktische uitvoering van de eerste twee eigenschappen. De eigenschap gaat over omgaan met de factor tijd , dus time management.

Covey gebruikt voor prioriteren in de praktijk een helder kwadrant waarbij direct zichtbaar is of iets belangrijk is, en in hoeverre het direct moet worden uitgevoerd. Activiteiten boven de lijn dragen direct bij aan het bereiken van je doelen. Veel mensen kennen dit kwadrant onder de naam Eisenhower of Covey kwadrant.

Dringend

Eigenschap 4 Denk in win win

De meest effectieve menselijke interactie of samenwerking is win win. Hiervoor dien je een redelijke mate van zelfbewustzijn en reflectievermogen te hebben. Ook een goed gevoel voor inschatten van wat anderen belangrijk vinden , helpt enorm. Effectieve mensen denken in win win. Ze zijn zich bewust van hun eigen belang maar willen dat het belang van de ander daarbij ook wint. Ze zoeken altijd naar gezamenlijk belang. Delen is vermenigvuldigen!

Eigenschap 5 Eerst begrijpen en dan begrepen worden

Veel mensen luisteren oordelend naar anderen. Zeer effectieve mensen proberen te luisteren naar anderen en ze echt te begrijpen. Dit vraagt zelfvertrouwen en oprechte belangstelling en begrip voor anderen en andere meningen en ideeën. Covey noemt dit empathisch luisteren. Luisteren met de intentie de ander om echt te begrijpen. Je kunt je goed verplaatsen in de gedachten en gevoelens van een ander.

Eigenschap 6 Synergie

Synergie is de meest inspirerende activiteit in ons leven. De flow die je kunt beleven bij synergie in zijn volmaakte vorm is prachtig. Synergie wordt vaak beschreven als 1 plus 1 is 3. Het is een optelsom in de ogen van Covey van de eerste 5 eigenschappen. Alles lijkt moeiteloos en vanzelf te gaan. Maar om deze flow te bereiken is vaak “hard werk” vooraf gegaan.

Eigenschap 7 Houd de zaag scherp:

Covey beschrijft dat goed onderhoud en goede verzorging en momenten van intensieve reflectie zorgen voor verbetering en vernieuwing en dus groei te weeg brengt. Dit “preventieve onderhoud” doe je ideaal gezien op 4 dimensies:

Fysieke vaardigheden: zorg voor gezonde voeding, nachtrust, beweging, voorkomen van stress

Geestelijke vaardigheden : studeer, lees, verdiep, schrijf plannen en visualiseer

Sociaal emotioneel vaardigheden: werk aan je zelfvertrouwen, inlevingsvermogen, ondersteun anderen.

Spirituele vaardigheden: mediteer, leef mindful, streef naar synergie en win win, vergeef en laat boosheid actief los.