Wat is time management?


Die vraag krijgen we heel vaak. Wat is eigenlijk time management? En is de definitie ervan de afgelopen jaren veranderd?

Wat is time management? Definitie

Time management is de verzamelnaam voor alles rondom werkgewoonten, instrumenten en diverse technieken die ervoor zorgen dat je maximaal effectief (doelgericht) met je tijd om kan gaan.

Hieronder volgt een meer specifieke uitleg. Bovenstaande definitie is namelijk heel breed opgezet. En wat is dan het verschil tussen efficiënt werken en effectief werken?

Effectief werken of efficiënt werken

Timemanagement heeft alles te maken met de dingen gedaan krijgen. Dit staat, om maar met de deur in huis te vallen, los van efficiënt werken. En deze termen worden nog wel eens door elkaar gehaald. Uiteraard kan effectief werken leiden tot efficiency maar het zijn 2 totaal verschillende begrippen.

Efficiënt werken heeft te maken met het verbeteren van processen. (Hoe kom ik zo snel mogelijk van A naar B) Effectief werken (de definitie van time management) heeft alleen te maken met het behalen van je doelen (B als focus)

“Je kunt op buitengewoon efficiënte wijze betonnen zwemvesten produceren. De vraag is of het ook effectief is”

Waar richt time management zich dan op?

Wanneer het dan niet zozeer gaat over hoe snel je van A naar B komt, is de vraag. Waar gaat het dan wel om? De belangrijkste vraag van time management is welk doel je nastreeft. Wat is je doel en welke activiteiten onderneem je elke dag om daar te komen?

Terug in de tijd…..

Daar waar time management vroeger ging over meer gedaan krijgen in minder tijd, is er de afgelopen jaren een wezenlijke verandering opgetreden. Het gaat namelijk niet meer om meer gedaan krijgen maar om de juiste dingen doen. Sterker nog, wetenschap heeft aangetoond dat, door meer te doen in minder tijd, de stress uiteindelijk alleen maar toeneemt. Focus op de juiste dingen is daarin veel belangrijker geworden.

Stel je doet meer in minder tijd, en de werkdruk neemt wederom toe? Wat doe je dan? Wat gebeurt er dan? Hoe ga je ermee om? Om die reden zijn verschillende mensen er anders naar gaan kijken. Tony Crabbe beschrijft in zijn boek “nooit meer te druk” hoe hij anders kijkt naar time management. Meer en meer verschuift de aandacht naar de juiste dingen doen en daarbij de juiste focus vasthouden. En steeds minder gaat het om meer doen in minder tijd.

Conclusie

De definitie van time management is veranderd. De verwarring met efficiënt werken is een logische. Simpelweg omdat vroeger de definitie een andere was. Doordat de aandacht verschoven is naar de juiste dingen doen, wordt de verwarring met efficiëncy ook veel minder gemaakt. Effectief werken, en daarmee time management hebben dus volledig te maken met het halen van je doelen. Ook beter worden in het behalen van je doelen? Kijk dan eens naar onze cursussen time management!