Het Effectieve Werken
Advies op maat? Bel ons:
088 - 2580 100
Het Effectieve Werken

 

Het Effectieve Werken
8.9 van 10
526 beoordelingen
Prettige communicatie. Goede afstemming over het gewenste resultaat.
Duidelijke aansprekende info wat er voor gezorgd heeft dat ik me heb ingeschreven. Ondanks veel info wel bekent is in de training is het krachtig door manier dat het aangebode...
Ik ben zeer tevreden over de training. Het heeft me ten eerste doen nadenken over waarom ik dit werk eigenlijk ben gaan doen en het heeft me ge nspireerd om vaker de diepgang...
Inhoudelijke training door empathische aardige trainer met verstand van zake. Ik vreesde een dag vol tips en trucs met als gevolg dat iedereen dat 2 weken probeert en dat he...
Een fijne trainer legt alles goed uit. Staat open voor alle vragen en motiveert om te starten met de veranderingen. Na de eerste training dag genoeg tijd en ruimte gekregen ...
Bekijk alle reviews

Doelrealisatie voor Teams

Doelrealisatie voor Teams

Wordt er in jouw team hard gewerkt? Maar behalen jullie niet de gestelde doelen? Dan is dit de juiste training voor jouw team. Je team neemt de regie en leert denken en echt samenwerken vanuit de teamdoelen in plaats vanuit de eigen workload. Onder begeleiding van de trainer ontwikkelen zij op basis van de 7-sleutels voor meer effectiviteit een gezamenlijke speelwijze die aantoonbaar leidt tot een hogere output.

 

Telefonische afspraakOfferte aanvragen

 • De resultaten – Dit is wat het uw team brengt! 


  Onze aanpak vanuit de 7 sleutels heeft zich in de praktijk bewezen.
  Dit is wat u mag verwachten.


  Aantoonbaar betere resultaten – de output stijgt

  • Uw team krijgt aantoonbaar meer gedaan (en ziet dat ook)
  • De doelfocus en resultaatgerichtheid binnen uw team neemt sterk toe


  100% overzicht over de werkvoorraad van het totale team

  • Betere prioriteitstelling op teamniveau
  • Het werk is onderling gemakkelijk uitwisselbaar


  De werkdruk voor de teamleden daalt

  • Werk is gemakkelijker over te nemen
  • Teamleden ondersteunen elkaar in het halen van de teamdoelen


  Meer voldoening aan het einde van de werkdag

  • Medewerkers hebben meer inzicht in ‘het werk dat gedaan is’ 
  • Gevoel van trots op de geboekte resultaten en de verbetering daarin


  De saamhorigheid neemt toe

  • Medewerkers ondersteunen elkaar bij ziekte, vakantie en vrije dagen
  • De sturing op teamdoelen versterkt de wederzijdse afhankelijkheid
  • Het dagelijkse ‘afstemmingsmoment’ draagt positief bij


  Alle teamleden worden beter (en effectiever)

  • Ook mindere spelers worden meegetrokken door het team
  • Teamleden leren meer van elkaar – Best practices worden de norm

   

   Telefonische afspraakOfferte aanvragen 

 • Een grondige voorbereiding is noodzakelijk voor een succesvol Team Effectiviteits Traject. De voorbereiding bestaat uit een drietal onderdelen.

  • Stap 1 – Projectbespreking samen met de direct leidinggevende (teamgedrag / doelduidelijkheid)
  • Stap 2 - Oriëntatie op de werkplek / afdeling / systemen door de trainer
  • Stap 3 – Intake per mail voor iedere deelnemer


  De training voor het team
  De training bestaat uit drie keer een halve dag groepstraining en 2 keer 1 uur per teamlid individuele training on-the-job op teamgedrag vanuit de doelrealisatie-driehoek en persoonlijk teamgedrag.

  Ondersteuning van de teammanager
  Tijdens het traject ondersteunen wij de teammanager telefonisch in het coachen op teamgedrag en sturen op resultaat. Wilt u meer ondersteuning? Bekijk dan ons programma ‘De Effectieve Teammanager’

 • In de training gaan we aan de slag met zowel de harde structuur-kant als met de zachte-samenwerkings-kant in het teamfunctioneren. Afhankelijk van de specifieke kenmerken en situatie in je team komen de volgende blokken aan bod.


  Deel 1 | Structuur en speelwijze (de harde kant)


  Blok 1 – Effectiviteit en doelduidelijkheid

  Eindresultaat – er is volstrekte duidelijkheid over de top 5 doelen van het team
We nemen uw team mee in de basisvoorwaarden van Team Effectiviteit en Doelrealisatie. We staan stil bij de meerwaarde van het team voor de organisatie. In 2 of 3 groepen formuleren uw mensen de volgens hen belangrijkste teamdoelen en de rangorde daarin.
  We vergelijken de resultaten en komen gezamenlijk tot de ‘top 5 doelen’ waar wij als team voor staan opgesteld.

  Blok 2 – Doelacceptatie

  Eindresultaat – ieder teamlid accepteert de top 5 doelen van het team en geeft aan zich hier voor in te willen zetten. Er is overeenstemming dat je als goed teamlid soms ‘je eigen voorkeur een beetje op zij zet en je gedrag daar op aanpast omdat dit beter is voor het team’
  Vanuit de vraag ‘Wat is een goed team?’ gaan we aan de slag. We maken de koppeling naar ‘Wat betekent samenwerken aan teamdoelen?’. Uiteindelijk komen we uit bij de situatie dat ieder teamlid de doelen en rangorde volledig accepteert als leidend voor de team-prioriteitstelling gaandeweg de dag.

  Blok 3 – 100% overzicht en structuur in je werkdag voor extra productiviteit 

  Eindresultaat – een concrete werkwijze om 100% overzicht te hebben en te houden over echt alles op de afdeling. Er is overeenstemming over een dagelijkse ’10 minuten team-meeting’ We trainen een aanpak in die maakt dat het team 100% overzicht heeft over de totale werkvoorraad onderverdeeld per doel. Dit is van groot belang tijdens de team-meetings.
  Met behulp van een bewezen werkmethodiek, geïnspireerd op het gedachtengoed van Stephen Covey en David Allen, bieden we uw team praktische handvatten om het werk gemakkelijker gedaan te krijgen.

  Blok 4 – Doelfocus en prioriteitstelling tijdens de werkdag – gezamenlijke speelwijze

  Eindresultaat – ieder teamlid heeft scherp op welke wijze we ‘als team’ de werkdag aanvliegen. Er is overeenstemming over de aanpak dat de rangorde in doelen leidend is voor ‘het ondersteunen van elkaar’.

  Hier maken we een grote stap in de samenwerking en het ondersteunen van elkaar in doelrealisatie. Actief hulp vragen en actief hulp bieden om als team de doelen te realiseren gaat leiden tot betere resultaten, meer positieve verbondenheid en een lagere werkdruk.

  Blok 5 – Samenwerkingsafspraken voor komende weken

  Eindresultaat – de gemaakte werkafspraken worden samengevat en iedereen gaat vol positiviteit en vertrouwen in de nieuwe werkwijze aan de slag.

   

  Deel 2 | Reflectie & Evaluatie


  Blok 1 – Bespreken van de eerste resultaten 

  Eindresultaat – een trots gevoel over de resultaten van het team

  We vergelijken de ‘doel-werkvoorraden-overzichten’ van dag 1 met de meest recente. We ‘vieren’ de positieve effecten samen. We staan uitgebreid stil bij de vraag ‘Hoe hebben jullie dit nu voor elkaar gekregen?’

  Blok 2 – Terugkijken op de ’10-minuten teammeetings’

  Eindresultaat – we bevestigen de noodzaak om dit iedere dag te blijven doen en zetten de ‘puntjes op de i’  Samen met het team kijken we kort naar het verloop van de 10-minuten teammeetings. Is iedereen aanwezig? Staan we ook stil bij de successen? Vragen mensen hulp? Lukt het ook echt binnen 10 minuten? Waar liggen verbeterkansen?  Deel 3 | De zachte kant in samenwerken

  Blok 1 – Gewenst teamgedrag 

  Eindresultaat – het gewenst teamgedrag wordt door het team zelf geconcretiseerd. Iedereen committeert zich hieraan. 


  We nemen jullie team mee in de Lencioni-piramide met voorwaarden waar succesvolle teams aan voldoen. Op basis van de eerste weken en deze piramide, brengt het team in 2 of 3 groepen het gewenste teamgedrag in kaart. Wat zijn de belangrijkste gedrags-aspecten om de resultaten als team te verbeteren volgens de nieuwe team-aanpak? We vergelijken de resultaten van de sub-teams en komen tot een top 6, waaraan iedereen zich committeert. Hier ontstaat een nieuwe norm voor ‘hoe het hoort binnen ons team’ waar het gaat om de zachte kant in samenwerken.

  Blok 2 – Mijn volgende stap ‘in teamgedrag

  Eindresultaat – het wordt voor iedere medewerker duidelijk waar zijn of haar ‘verbeterpunten’ nog liggen in het ideale teamgedrag


  Op basis van de top 6 doen teamleden ‘beloftes aan het team’ en vragen zij collega’s ‘om vanaf vandaag ………. te laten zien’. Ieder teamlid formuleert een eigen ‘Volgende stap in teamgedrag!’. En deelt deze stap met het team.


  Blok 3 – Iedere dag een beetje beter als individu

  Eindresultaat – Ieder teamlid voelt echt dat ‘beter worden’ nodig is om plezier in je werk te blijven houden en om het team verder te brengen. Er zijn concrete tools om dit ook echt vorm te geven. 

Samen kijken we naar de noodzaak en de fun om jezelf te ontwikkelen. Iedere dag een beetje beter is hierbij de norm. Met als doel om het werk gemakkelijker gedaan te krijgen. Er ontstaan initiatieven op teamniveau om te verbeteren. Daarnaast brengen wij een persoonlijke ontwikkelcyclus op gang waarbij iedere medewerker verantwoordelijkheid neemt voor een eigen ontwikkelpunt (tenminste 1 per maand). De rol van de leidinggevende hierin is coachend in de vorm van 15 minuten gesprekjes.


Wij werken voor