Het nut van resultaat-denken

28 september 2020

2020, een bijzonder jaar. Polarisatie is aan de orde van de dag door corona, door racisme, door verschillen in denken en handelen. Over dit soort enorme thema’s denken velen verschillend, echter ze hebben 1 ding gemeen: Het gemis van een gezamenlijk belang of resultaat. De vraag is of we allen hetzelfde willen bereiken en hoe vaak daar bij wordt stilgestaan. Staan we stil bij demonstraties, maatregelen of consequenties? Of staan we stil bij wat we samen willen bereiken en pas dan hoe we dat samen gaan aanpakken. Interessante vraag, en het antwoord tot nu toe is dat we vaker stil staan bij het wat we doen, en minder bij het waarom. Terwijl elke deskundige op het gebied van gedrag onderbouwd kan aangeven waarom je met het resultaat (waarom) moet beginnen.

Deze blog beschrijft een veel kleiner thema, maar wel vanuit exact dezelfde gedachte.


De praktijk van resultaat-denken


Een deelnemer in de training komt met een mooie case. Ze is docent en de school is bezig met een pilot rondom een nieuwe methode taal. De pilot duurt een jaar en daarna volgt de beslissing of de methode wordt ingevoerd. In haar ogen een betere methode voor de leerlingen. Ze merkt echter dat een deel van de collegae nu al tegen is en allerlei argumenten aanvoert die tegen invoering zijn. Uiteraard tegen het zere been van de docent. Het gesprek met haar tijdens de training

Zij: Ik vind het echt niet ok dat nu al mensen tegen de methode zijn. Ik vind dat je het een kans moet geven

               Trainer: In hoeverre geef jij zelf ook de oude methode nog een kans?

Zij: Nu je het zo vraagt ben ik zelf net zo koppig, alleen dan andersom

               Trainer: Wat moet het resultaat zijn van de beste methode over een jaar?

Zij: Dat we de beste methode kiezen die maximaal inzet op ontwikkeling van de leerlingen

               Trainer: Hoe vaak is dit doel of resultaat genoemd tijdens elke meeting over dit onderwerp?

Zij: Eigenlijk niet zo vaak, maar ja, dat is toch ook wel helder voor iedereen?

               Trainer: Wellicht, maar niet uitgesproken dus?

Zij: Nee dat niet

               Trainer: Welke afspraken hebben jullie vooraf gemaakt rondom de methode over hoe we met elkaar omgaan, hoe we gaan meten en hoe we elkaar daarvan op de hoogte gaan houden?

Zij: Elke vergadering komt de methode ter sprake en dan gaat het vrij snel over het feit dat het niet werkt. Ik merk dan dat ik ben te ergeren en daar blijft het meestal bij.

               Trainer: Stel je begint elke meeting met het beschreven resultaat en je maakt afspraken hoe we daarin met elkaar omgaan, is de kans van slagen dan groter?

Zij: Waarschijnlijk wel, ik ga het zeker proberen.

 

En het effect?

Na haar poging in het team gaf ze terug dat de mensen nu, wonderbaarlijk, meer meedachten en de methode iets meer een kans gaven. Ook zij paste haar gedrag aan door juist de bestaande methode objectiever te beoordelen.

Stel je begint elke meeting, of elke vergadering, en zelfs elk gesprek met het beoogde resultaat, dan zie je echt meer kans van slagen in e praktijk.

Door telkens met het resultaat te beginnen ontstaat meer afstemming, meer een gezamenlijke mindset en veel meer betrokkenheid.

Paar andere hele simpele voorbeelden:

  • Wil je de deur dichtdoen?

Begin met het resultaat: Ik zou het graag iets warmer willen hebben. Kan de deur dicht?

  • Wij bieden hypotheken aan

Resultaat: Wij helpen met het realiseren van je droomhuis, daarom bieden we hypotheken aan

  • Wij schilderen je huis

Resultaat: We zorgen ervoor dat je huis echt goed wordt onderhouden, dit doen we zonder dat je merkt dat we er zijn. Wij zijn de silent schilders.

Het is zo simpel en toch is de praktijk vaak zo lastig. We starten vaak met het meest herkenbare, en veilige. De waaromvraag wordt daarom niet vaak gesteld.

Hoe vaak heb je bijvoorbeeld zelf afgevraagd wat de vergadering, waar je al jaren aan deelneemt, bijdraagt aan je resultaat?


Conclusie


Heb je zelf een lastig thema, worstel je met iets waar je niet uitkomt, vindt je collega iets compleet anders dan jij of krijg je dingen niet voor elkaar? Denk dan eens aan resultaat-denken. Het helpt je echt een stap verder! 

En mail rustig naar martin.van.limbeek@heteffectivewerken.nl

Martin van Limbeek