Hoe effectief is je team?

16 september 2020

We moeten meer samenwerken! We moeten pro-actiever zijn! We communiceren veel te weinig!

Termen die we regelmatig tegenkomen tijdens het bespreken van het team. Zijn ze herkenbaar? Haalt je team niet altijd het gewenste resultaat? Lees dan verder. Deze blog gaat in op die uitdaging, met concrete tips ter verbetering.

Wat is een team?

Geef eens een zoekopdracht op Google over de definitie van een team. Dan vind je dit:

Een team is een groep mensen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel probeert te bereiken.

Bij Het Effectieve Werken draaien we de definitie graag om (begin altijd met het resultaat)

Een team is een groep mensen die streeft naar een gezamenlijk doel door samen te werken.

Dit lijkt een nuance, echter starten vanuit het resultaat geeft meer rendement en meer plezier.

2 termen die eruit springen:

  1. Gezamenlijk resultaat
  2. Samenwerken


Hoe vaak gaat het binnen een team over samenwerken? En hoe vaak over het gezamenlijke resultaat? In onze praktijk gaat het bijna altijd over samenwerken als team. En je kunt pas samenwerken wanneer je iets gezamenlijks nastreeft.

Oftewel: Praat vooral over de gezamenlijke resultaten en commitment erop, dan gaan mensen vanzelf samenwerken.

 

Stappen voor een effectief team


Stap 1 | Zorg voor een  helder gezamenlijke resultaat

De basis is een helder vertrekpunt, voor iedereen duidelijk en begrijpelijk. Welk resultaat moet het team opleveren? Wie heeft daarin welke taak en wanneer moeten de resultaten zijn opgeleverd? Helderheid aan de voorkant voorkomt teleurstellingen aan de achterkant. En een team is nooit verantwoordelijk, dat is een teamlid wel. Beschrijf dus je resultaten:

  • Duidelijk voor het gehele team (beantwoord daarbij de volgende vraag: Stel we zijn een jaar verder, wat moet dit team dan succesvol hebben opgeleverd?)
  • Duidelijk per persoon, waarbij elk individu verantwoordelijk is voor een deelresultaat. Geen taakomschrijving, actielijst of takenpakket, maar een doel! Roep dus nooit wat iemand moet doen, maar enkel wat iemand succesvol moet hebben opgeleverd.

Deze stap is tevens het vertrekpunt van een goede leidinggevende. Een goede manager zal niet vragen iets te doen, maar zorgen voor heldere resultaten. Een manager stuurt niet, maar geeft richting.

Stap 2 | Zorg voor commitment op het resultaat

Duidelijkheid is de eerste stap. Er samen in gaan geloven de 2e. Is iemand bereid zijn eigen belangen opzij te schuiven voor het teambelang? En wat levert hem of haar dat dan zelf op? Mensen komen alleen in beweging voor zichzelf, dus er moet iets zijn dat hen verrijkt, hen helpt of hen verder ontwikkelt. Dit kan door het gesprek aan te gaan, zonder op te leggen of te sturen. Stap 1 en 2 zijn essentieel bij groepsvorming. En commitment bestaat niet door te vertellen hoe het moet, enkel door open het gesprek aan te gaan.

Valkuil: Het gaat hier snel over de inhoud, terwijl het altijd over het resultaat moet gaan.

Stap 3 | Zorg voor heldere kaders

Hoe gaan we met elkaar om, zodat we het resultaat ook halen? Kaders maak je samen, met als doel om de resultaten te halen. Een kader kan zijn, een wekelijks overleg, een bilateraal of feedback. En spreek daarbij vooraf af hoe we feedback gaan geven en waarom en ook hoe bijvoorbeeld het overleg eruit zou moeten zien.

 

Na deze 3 stappen en het voortdurend onderhouden ervan is de basis gelegd. En dan komt samenwerking vanzelf. Tijdens de training teameffectiviteit gaan we, middels het teammodel van Lencioni verder in op de werking van een team en de valkuilen.

En telkens wanneer je als leidinggevende vraagt om iets te doen, of om iets uit te werken of een plan te maken? Probeer dan eens te denken aan de stappen van een effectief team, wellicht kijk je er daarna anders tegenaan.

 

Martin van Limbeek