Omgaan met lastige collega’s

11 april 2022

De tijd die je met collega’s doorbrengt is soms meer dan met je eigen partner. 8 uren per dag en meer soms. Dan is het logisch dat dit niet altijd vlekkeloos verloopt. Vind jij je collega niet altijd even leuk? Heb je moeite met gesprekken voeren met collega’s, lees dan deze blog.

De werkvloer

Een tijdlang werkten we wat meer thuis. Gebleken is dat het sociale aspect van werken belangrijk is, en zelfs een biologisch effect heeft waardoor mensen weer massaal samenwerken op kantoor. Met sommigen heb je een klik en met sommigen gewoon minder. Een werkvloer is vaak een kleine afspiegeling van de maatschappij waarin relaties ook niet altijd als vanzelfsprekend lopen.

En toch moet je met elkaar door 1 deur lopen, je zult moeten samenwerken en je zult elkaar erg vaak zien, spreken en nodig hebben. Redenen genoeg om iets te doen aan het samenwerken met die lastige collega of het omgaan met moeilijke collega’s.

De dagelijkse praktijk

In onze dagelijkse werkpraktijk komen we talloze voorbeelden tegen van kleine irritaties of spanningen. En vaak zijn het geen enorme ruzies maar een opeenstapeling van kleine dingen. Dat maakt ook dat het soms lastig is om het gesprek met je collega aan te gaan. Hoe belangrijk is het nu eigenlijk?
Een paar voorbeelden:

  • Een collega vraagt je erg vaak iets terwijl je weet dat hij of zij dit toch allang had moeten weten
  • Een collega van je is enorm luidruchtig aan de telefoon. Je hebt er wel eens iets over gezegd, maar het hielp tot nu toe niet
  • Je manager komt vaak met dingen bij je, die eigenlijk helemaal niet bij je werk horen
  • Een collega mailt je en staat binnen een kwartier nadat de mail is verstuurd al bij je bureau

Zomaar een paar voorbeelden in de dagelijkse praktijk. Los van elkaar mogen of irriteren aan elkaars gedrag.
Naarmate je elkaar vaker ziet neemt dan ook de irritatie toe. Er niets aan doen is eigenlijk geen optie. Maar om nu erg boos bij iemand binnen te stappen of de ander te negeren is ook niet handig toch? Hieronder wat praktische tips die je kunt gebruiken om het omgaan met lastige collega’s te vergemakkelijken.

Tip 1 | Kijk eens naar je eigen gedrag

Een beetje zelfreflectie kan geen kwaad. Hoe hard praat je zelf? Hoe vaak stoor je een collega? Kan het zijn dat iemand anders zich ook wel eens aan jou stoort? Goed om te beseffen dat je een onderdeel bent van een sociale groep.

Tip 2 | Kijk eens door een andere bril naar je collega

Kun je 5 positieve kenmerken opnoemen van je meest lastige collega? Meestal lukt het wel en dan merk je vanzelf dat het lastige iets minder lastig wordt. Ieder mens heeft kwaliteiten, valkuilen en heeft gedrag dat bij diegene past. Daar zitten prettige elementen in, en soms wat minder prettige, vanuit je eigen bril bekeken. Hoe meer je de ander positief bekijkt hoe prettiger de samenwerking.

Tip 3 | Vermijd de discussie

Strijd geeft strijd. Discussies leiden over het algemeen alleen maar tot verliezers. Elk argument heeft een tegenargument en je komt in een onderdeel van ons brein (het reptielenbrein) waar je beter weg kunt blijven. Een discussie is een vorm van aanval en verdediging. Val je mij aan, dan verdedig ik mezelf. In elke vorm van communicatie komt dit principe terug. Dus roep ik dat ik iets niet wil, of dat een ander bepaald gedrag niet meer moet vertonen, dan ontstaat er discussie. En 1 ding is zeker….het gedrag zal niet veranderen.

Tip 4 | Los de problemen op wanneer ze er niet zijn

Je stoort je al een tijd lang aan een collega die je constant van je werk houdt. Je hebt je voorgenomen om de volgende keer er werk van te maken en hem aan te spreken op zijn gedrag. De collega stelt een vraag, en jij zegt dat je geen tijd hebt en dat hij echt minder vragen moet gaan stellen. Herkenbaar? Was daarna de situatie opgelost? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Wil je graag dat hij niet meer bij je komt met vragen, ga dan het gesprek met degene aan wanneer er geen directe vraag is. Werkt direct ontspannend.

Tip 5 | Ga het gesprek aan met een positieve insteek

Ons brein wil van de pijn af. Vaak zijn we dus geneigd om een boodschap negatief te brengen. Bijvoorbeeld:

  • Je stoort me veel te veel
  • Ik ben echt veel te druk
  • Wat praat je toch hard

Een negatieve boodschap leidt zelden tot gedragsverandering bij de ander. Wanneer je de positieve andere kant benoemd zal de situatie verbeteren en ontstaat er kans op gedragsverandering.

  • Ik vind het prettig dat ik nog meer geconcentreerd mijn werk kan doen
  • Ik zou graag meer rendement uit mijn tijd willen halen

2 simpele boodschappen die daardoor veel beter overkomen.

Tip 6 | Maak het probleem niet te klein

Zorg dat je het probleem niet te klein maakt. Wanneer bepaald gedrag je echt stoort, wordt het van kwaad tot erger. Wel eens naar de rijdende rechter gekeken? Al die problemen begonnen met iets heel kleins en monden vervolgens uit tot langslepende conflicten. Wanneer de buurman of buurvrouw al veel eerder het probleem serieus had genomen hadden ze vaak erger kunnen voorkomen. Ook een klein probleem is een probleem.

Tip 7 | Bereid het gesprek goed voor

Loop niet even naar binnen bij je collega maar bereid goed voor wat je wilt gaan zeggen. Een goed gesprek begint altijd met een gezamenlijk doel voor ogen. Bijvoorbeeld: Beste Collega wat ik graag met je zou willen bespreken is hoe we samen nog meer geconcentreerd zouden kunnen werken. Wil jij dat ook? Bereid je daarbij ook voor op mogelijke reacties. Wat kan er gebeuren? Hoe ga ik er mee om? En probeer altijd de strijd te vermijden.

Tip 8 | Geef complimenten bij ander gedrag

Wanneer de situatie echt verbeterd is het erg prettig om je collega te bedanken of een compliment te geven. Dat maakt de kans vele malen groter dat de situatie ook blijvend verandert.

Geniet van je behaalde resultaten

Ontdek de training die bij je past

Meer informatie

Kies voor jezelf of een collega als je als individu de training wil volgen.

Kies voor groep als het gaat om deelname in een groep met mensen van verschillende afdelingen of organisaties.

Een team heeft gezamenlijke doelen en werkt nauw samen. Vaak dezelfde afdeling of een projectteam.

Voor een team

Teamspirit

Martin van Limbeek

Ondernemer en trainer

Martin is trots dat hij deel uitmaakt van Het Effectieve werken team.. Hij gelooft in inspiratie door echtheid. In geen enkel boek leer je hoe te inspireren, dat komt uit je hart en uit de diepe wens om anderen echt te helpen. Als trainer / ondernemer binnen Het effectieve werken ziet Martin de combinatie van inspiratie en een bewezen methodiek waardoor je in iedere training de deelnemer raakt om het morgen nog beter te doen, effectief te gaan doen.

Lees meer over Martin van Limbeek