Omvallen of ombuigen!

01 oktober 2020

1,3 miljoen mensen met burn-out klachten. Sinds 2008 een verdubbeling van het aantal burn-outs. En coronamaatregelen helpen ook niet echt mee in 2020. De maatschappij verandert in een enorm tempo. Het aantal prikkels waarmee we te maken krijgen is nu meer in 24 uren dan 30 jaar geleden in een hele maand. En onze hersenen zijn door de eeuwen heen slechts 3% veranderd blijkt uit onderzoek. Dus de snelheid van verandering, de technologische vooruitgang en het feit dat we steeds vaker “aan” staan maakt dat burn-outs sneller op de loer liggen.

Hoe nu verder? Vallen we om, of buigen we om?

Binnen Het Effectieve Werken zijn wij er voorstander van om dingen te voorkomen. Zoals mijn collega altijd zegt, sturen voor de bocht. En ook in deze gevallen kan er voor de bocht worden gestuurd. Dat voorkomt enorm veel leed achteraf.

Het begint natuurlijk met het (h)erkennen van de klachten. Slecht slapen, malen in je hoofd, weinig energie, sneller geprikkeld, dat soort symptomen. En daarmee de belangrijkste stap om er vervolgens over in gesprek te gaan.

De praktijk


Een pro-actieve organisatie

Eén van onze klanten heeft een thema bedacht met als doel om burn-out signalen voor te zijn. Door het aanbieden van onze trainingen, pro-actief gesprekken te voeren en de drempel te verlagen om het gesprek aan te gaan is de organisatie erin geslaagd om een aantal burn-outs te voorkomen. Was het ziekteverzuim dan hoog? Zeker niet, alleen sturen voor de bocht betekent dat het voorkomen van ziekte beter is.

Een pro-actieve medewerker

Binnen een Gemeente merkte een deelnemer dat het al een tijd niet lekker ging. De bovengenoemde symptomen werden steeds erger, waarop hij het besluit nam om het gesprek aan te gaan met zijn leidinggevende. Dit resulteerde in een 1 op 1 training van Het Effectieve Werken, waarbij we via 3 heldere stappen samen resultaat boekten.

Resultaat

Verwachtingen en op te leveren resultaten in termen van output. Wat wordt er verwacht en in welke volgorde van belangrijkheid? Hiermee is de eerste stap gezet naar de oplossing. De medewerker bedacht zijn ideale week met bijbehorende resultaten (en geen taken), en heeft dit met de leidinggevende besproken. Commitment op dit resultaat was de eerste stap naar verandering.

Kader

Hoe gaan we de resultaten bereiken? Hoe spreken we elkaar aan? Wat te doen met werkzaamheden die buiten de scope vallen? Hoe geven we elkaar feedback? Hoe monitoren we de resultaten samen. Door onder andere deze vragen kwam er een helder pad naar voren, met duidelijke afspraken en acceptatie van beide kanten

Inhoud

Dit betrof de WAT kant. Wat ga je precies doen en hoe gaan we dit plannen in de tijd. Hiervoor kwam klassiek timemanagement om de hoek kijken met daarin de nieuwste inzichten voor overzicht en productiviteit.

De betreffende medewerker was en is behoorlijk perfectionistisch. Hoe duidelijker de afspraken en met name hoe helderder de kaders waarbinnen de resultaten moeten worden opgeleverd, hoe meer perfectionisme positief wordt gevoed. Een burn-out is niet meer aan de orde!

Conclusie


Is het dan zo simpel? De stappen wel. Moeilijke theorieën leiden vaak niet tot oplossingen. De eerste stap zetten is het lastigst, namelijk je probleem delen. En na die stap en de echte wens om een mogelijke burn-out aan te pakken komt de oplossing sneller in beeld.

Heb jij de eerste stap gezet en wil je echt geholpen worden?

Bel of mail ons dan! Wij zijn er klaar voor.

 

Martin van Limbeek

Martin.van.limbeek@heteffectievewerken.nl

06 8108 7623