Resultaat

Onze aanpak vanuit de 7 sleutels heeft zich in de praktijk bewezen.
Dit is wat je mag verwachten.

Aantoonbaar betere resultaten – de output stijgt
• Uw team krijgt aantoonbaar meer gedaan (en ziet dat ook)
• De doelfocus en resultaatgerichtheid binnen uw team neemt sterk toe

100% overzicht over de werkvoorraad van het totale team
• Betere prioriteitstelling op teamniveau
• Het werk is onderling gemakkelijker uitwisselbaar

De werkdruk voor de teamleden daalt
• Werk is gemakkelijker over te nemen
• Teamleden ondersteunen elkaar in het halen van de teamdoelen

Meer voldoening aan het einde van de werkdag
• Medewerkers hebben meer inzicht in ‘het werk dat gedaan is’
• Gevoel van trots op de geboekte resultaten en de verbetering daarin

De saamhorigheid neemt toe
•  Medewerkers ondersteunen elkaar bij ziekte, vakantie en vrije dagen
•  De sturing op teamdoelen versterkt de wederzijdse afhankelijkheid
• Het dagelijkse ‘afstemmingsmoment’ draagt positief bij

Alle teamleden worden beter (en effectiever)
•  Ook mindere spelers worden meegetrokken door het team
•  Teamleden leren meer van elkaar – Best practices worden de norm

Offerte aanvragen Stel een vraag

Inhoud

In de training gaan we aan de slag met zowel de harde structuur-kant als met de zachte-samenwerkings-kant in het teamfunctioneren. Afhankelijk van de specifieke kenmerken en situatie in je team komen de volgende blokken aan bod.


Deel 1 | Structuur en speelwijze (de harde kant)


Blok 1 – Effectiviteit en doelduidelijkheid

Eindresultaat – er is volstrekte duidelijkheid over de top 5 doelen van het team.
We nemen uw team mee in de basisvoorwaarden van Team Effectiviteit en Doelrealisatie. We staan stil bij de meerwaarde van het team voor de organisatie. In 2 of 3 groepen formuleren uw mensen de volgens hen belangrijkste teamdoelen en de rangorde daarin.
We vergelijken de resultaten en komen gezamenlijk tot de ‘top 5 doelen’ waar wij als team voor staan opgesteld.

Blok 2 – Doelacceptatie
Eindresultaat – ieder teamlid accepteert de top 5 doelen van het team en geeft aan zich hier voor in te willen zetten. Er is overeenstemming dat je als goed teamlid soms ‘je eigen voorkeur een beetje op zij zet en je gedrag daar op aanpast omdat dit beter is voor het team’
Vanuit de vraag ‘Wat is een goed team?’ gaan we aan de slag. We maken de koppeling naar ‘Wat betekent samenwerken aan teamdoelen?’. Uiteindelijk komen we uit bij de situatie dat ieder teamlid de doelen en rangorde volledig accepteert als leidend voor de team-prioriteitstelling gaandeweg de dag.

Blok 3 – 100% overzicht en structuur in je werkdag voor extra productiviteit 
Eindresultaat – een concrete werkwijze om 100% overzicht te hebben en te houden over echt alles op de afdeling. Er is overeenstemming over een dagelijkse ’10 minuten team-meeting’ We trainen een aanpak in die maakt dat het team 100% overzicht heeft over de totale werkvoorraad onderverdeeld per doel. Dit is van groot belang tijdens de team-meetings.
Met behulp van een bewezen werkmethodiek, geïnspireerd op het gedachtengoed van Stephen Covey en David Allen, bieden we uw team praktische handvatten om het werk gemakkelijker gedaan te krijgen.

Blok 4 – Doelfocus en prioriteitstelling tijdens de werkdag – gezamenlijke speelwijze
Eindresultaat – ieder teamlid heeft scherp op welke wijze we ‘als team’ de werkdag aanvliegen. Er is overeenstemming over de aanpak dat de rangorde in doelen leidend is voor ‘het ondersteunen van elkaar’.

Hier maken we een grote stap in de samenwerking en het ondersteunen van elkaar in doelrealisatie. Actief hulp vragen en actief hulp bieden om als team de doelen te realiseren gaat leiden tot betere resultaten, meer positieve verbondenheid en een lagere werkdruk.

Blok 5 – Samenwerkingsafspraken voor komende weken
Eindresultaat – de gemaakte werkafspraken worden samengevat en iedereen gaat vol positiviteit en vertrouwen in de nieuwe werkwijze aan de slag.

 

Deel 2 | Reflectie & Evaluatie


Blok 1 – Bespreken van de eerste resultaten

Eindresultaat – een trots gevoel over de resultaten van het team
We vergelijken de ‘doel-werkvoorraden-overzichten’ van dag 1 met de meest recente. We ‘vieren’ de positieve effecten samen. We staan uitgebreid stil bij de vraag ‘Hoe hebben jullie dit nu voor elkaar gekregen?’

Blok 2 – Terugkijken op de ’10-minuten teammeetings’
Eindresultaat – we bevestigen de noodzaak om dit iedere dag te blijven doen en zetten de ‘puntjes op de i’.
Samen met het team kijken we kort naar het verloop van de 10-minuten teammeetings. Is iedereen aanwezig? Staan we ook stil bij de successen? Vragen mensen hulp? Lukt het ook echt binnen 10 minuten? Waar liggen verbeterkansen?


Deel 3 | De zachte kant in samenwerken


Blok 1 – Gewenst teamgedrag 

Eindresultaat – het gewenst teamgedrag wordt door het team zelf geconcretiseerd. Iedereen committeert zich hieraan. 
We nemen jullie team mee in de Lencioni-piramide met voorwaarden waar succesvolle teams aan voldoen. Op basis van de eerste weken en deze piramide, brengt het team in 2 of 3 groepen het gewenste teamgedrag in kaart. Wat zijn de belangrijkste gedrags-aspecten om de resultaten als team te verbeteren volgens de nieuwe team-aanpak? We vergelijken de resultaten van de sub-teams en komen tot een top 6, waaraan iedereen zich committeert. Hier ontstaat een nieuwe norm voor ‘hoe het hoort binnen ons team’ waar het gaat om de zachte kant in samenwerken.

Blok 2 – Mijn volgende stap ‘in teamgedrag
Eindresultaat – het wordt voor iedere medewerker duidelijk waar zijn of haar ‘verbeterpunten’ nog liggen in het ideale teamgedrag.
Op basis van de top 6 doen teamleden ‘beloftes aan het team’ en vragen zij collega’s ‘om vanaf vandaag ………. te laten zien’. Ieder teamlid formuleert een eigen ‘Volgende stap in teamgedrag!’. En deelt deze stap met het team.

Offerte aanvragen Stel een vraag

Welke stappen?
 • Doelstellend gesprek met leidinggevende

  Om in de training goed aan te sluiten bij jullie specifieke situatie en wensen. We bespreken de aanleiding en de gewenste uitkomst van de training. En brengen in kaart welke factoren in het bijzonder van invloed zijn op de effectiviteit van jullie medewerkers.

   

 • Oriëntatie op de werkplek
 • Voorbereidende opdracht voor ieder teamlid

  Twee weken voor de training vragen we iedere deelnemer per email een beeld te geven van zijn of haar functie, werkomgeving en leerwensen. Onze trainers houden de time management-uitdagingen van iedere individuele deelnemer tijdens de training scherp voor ogen.

  De voorbereiding vraagt 10 tot 15 minuten tijd.

 • Dag 1 | Groepstraining in de ochtend | On-the-job in de middag
 • Dag 2 | Groepstraining in de ochtend | On-the-job in de middag
 • Resultaatbespreking en implementatie-advies voor leidinggevende
 • 4 maanden follow-up voor blijvend effect

  We willen graag dat iedereen blijvend plezier en effect heeft van onze training. Daarom start direct na training onze 4 maanden follow’up voor blijvend effect.

  Eens per week ontvangt iedere deelnemer een e-training die helpt om de aangeleerde denkpatronen, werkmethodieken en vaardigheden blijvend toe te passen. Met 1 druk op de button is er rechtstreeks contact met de trainer voor support en feedback.

  De e-training is opgebouwd uit 5 thema’s. Ieder thema bestaat uit 3 of 4 e-trainingen die maximaal 10 minuten tijd vragen.

  Deel 1 | Rust in je hoofd – 100% overzicht over je workload
  Deel 2 | Meer productiviteit door structuur in je werkweek en werkdag
  Deel 3 | Betere focus door afleidingen en onderbrekingen de baas
  Deel 4 | Tijdwinst door communicatie en slim samenwerken
  Deel 5 | Meer Effectiviteit door Doel Denken

Offerte

De investering is afhankelijk van de huidige situatie, het aantal teamleden en uw wensen. 
Zullen we een belafspraak plannen? 

Offerte aanvragen Stel een vraag

Vraag & antwoord
De voordelen op een rij
Bewezen methoden van wereld’s grootste effectiviteitsguru’s.

Voor jou vertaald naar 6 praktische invalshoeken.

Een echte doe-training. Boordevol energie en praktische opdrachten.

Zodat de tijd voorbij vliegt.

UNIEK | Inclusief 4 maanden e-training en persoonlijke coaching.

Om jouw timemagement uitdagingen blijvend op te lossen.

Gemakkelijk aan te leren. Eenvoudig vol te houden.

Zodat je er morgen direct mee verder kunt.

De laatste blogs over time management
Bekijk blogoverzicht