Hoe gaat een open training ongeveer?

In de voorbereidingsfase vindt een intake plaats via mail of telefonisch gesprek. Hier worden jouw trainingswensen en uitdagingen rondom effectiviteit in beeld gebracht. Een tweede effect ervan is dat jij als bezig bent met nadenken dus al ontwikkelt.

In de training bestaat uit 3 onderdelen: versterken van bewustwording en mindset, verbeteren van de eigen werkorganisatie en pro actief beïnvloeden van de werkomgeving.

De training is praktisch dus je doet opdrachten individueel, in duo’s of in groepvorm. De training is interactief. Ervaringen worden gedeeld en situaties en praktijkcases worden centraal gesteld en besproken.

Na de eerste trainingsdag ga je 14 dagen experimenteren in de praktijk met de werksystematiek. Ook ga je m.b.v. de uitgereikte instructiehandleiding je email programma overzichtelijk inrichten. Door het experimenteren in de praktijk merk je effect maar ontstaan er ook weer nieuwe vragen en situaties die aandacht vragen. De laptop mag je meenemen naar de tweede trainingsdag, indien mogelijk.

De tweede bijeenkomst staat vooral in het teken van pro actief beïnvloeden van je omgeving . Hoe houd ik mijn focus vast? Hoe ga ik op een goede wijze om met afleidingen en onderbrekingen. Hoe zorg ik ervoor dat ik opdrachten in 1 x goed doe en ook wat kan ik zelf doen om ervoor te zorgen dat ik een ander opdrachten in 1 x goed laat doen. De trainer daagt je op coachende wijze uit. Ook bereid je gesprekjes voor en train je gesprekjes.