Scrum

Scrum is een methode om projecten effectief aan te pakken. Je start niet met logge projectteams en besteed niet je kostbare tijd aan bedenken en schrijven van plannen. In de cursus time management wordt aandacht besteed aan de principes van Stephan Covey – 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Een van de meest wezenlijke principes van Covey : begin altijd met het einde voor ogen. Hoe gedetailleerder het beeld van de gewenste uitkomst des te gemakkelijker is kiezen daarna in de praktijk.

Bij de Scrum methode bepaalt het proces van onderlinge interactie in grote mate het uiteindelijke eindproduct. Je gaat als team aan de slag zonder dat je het eindresultaat vooraf al exact tot in detail voor ogen ziet en hoeft te zien. De 4 uitgangspunten van Scrum beschreven in het Agile Manifesto:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie zijn belangrijker dan processen en tools
 2. Sparren en samenwerken met de klant is belangrijker dan contracten opvolgen
 3. Concrete producten zijn wezenlijker dan projectplannen en rapporten
 4. Inspelen op verandering is belangrijker dan puur volgen van een plan

De kern van de Scrum methode bestaat uit 3 rollen , 4 ceremonies en 4 lijsten. Er zijn duidelijke rollen zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Er zijn vaste bijeenkomsten waarin het team samen komt en voortgang boekt en 4 overzichtelijke en handige lijsten die de uitgebreide plannen vervangen.

Scrum - 3 rollen

 1. Scrumteam
  Het ideale team bestaat uit 5 tot max 9 mensen die samen het grootste deel van het project kunnen realiseren. Het is wenselijk om mensen met verschillen achtergronden in het team te hebben.

 2. Product Owner
  De product owner is opdrachtgever voor het project. Hij inventariseert de behoefte van de klant en zorgt voor een duidelijke opdracht aan het Scrumteam en bewaakt de opdracht inhoudelijk.

 3. Scrum Master
  De scrummaster begeleidt het team in het proces. Hij de procesbegeleider en zorgt dat de ceremonies op de juiste wijze en het juiste moment plaats vinden.

 

Scrum - 4 ceremonies:

 1. Sprintplanning
 2. Stand ups
 3. Reviews
 4. Retrospective

Met een scrumteam max 5-9 deelnemers knip je een project in kleine stukjes en levert in korte periodes van 1 dag tot max 2 weken tussentijdse resultaten (producten op) van een project op. Deze korte periodes worden sprints genoemd. Het team start steeds met een Sprintplanning. Hierin bepaalt het team hoe het de belangrijkste doelen voor het tijdvak (Sprint) gaat realiseren.

Regelmatig presenteren de teamleden staand de voortgang aan elkaar in korte bijeenkomsten van max 15 minuten. Deze besprekingen worden Stand ups genoemd. Hierin geven de teamleden de voortgang van de taken aan. Dit houdt de vaart er lekker in.

Aan het einde van iedere sprint presenteert het team tijdens zogeheten Reviews de tussentijdse resultaten maar ook keuzemogelijkheden c.q. opties aan klanten en andere geïnteresseerden.

Dit actief schakelen met de stakeholders zorgt voor een sterk gevoel van gezamenlijk belang . En op deze wijze krijg je als scrumteam ook direct en regelmatig onderweg waardevolle feedback. De laatste ceremonie heet retrospective. Hierin blikt het team terug op het proces met als doel beter worden in de volgende sprints.

Scrum- 4 lijsten

De 4 lijsten bij Scrum zijn visuele hulpmiddelen. Er wordt gewerkt met flipover vellen en post its die zichtbaar maken waar het team aan werkt.

1. Product Backlog
Overzicht met alle eisen en wensen voor het gehele project. Geen lange termijnplanning maar een inventarisatie (post its) van losse onderdelen die wordt uitgewerkt. Voor ieder onderdeel wordt 1 post it geplakt.

2. Sprint Backlog
De selectie van items van de product Backlog die in de sprint worden gerealiseerd. De post its geven duidelijkheid. Ze worden van de eerste lijst afgehaald en op deze lijst geplakt.

3. Definition of done
Per post it wordt de gewenste uitkomst beschreven. Wat is er aan het einde van de Sprint opgeleverd en aan welke eisen voldoet deze uitkomst.

4. Scrum bord
Op deze lijst zie je 3 kolommen To Do – Busy – Done. Op dit bord komen de afzonderlijke taken die de teamleden uitvoeren om de gewenste uitkomst van de Sprint te realiseren. Op iedere post it zie je de naam van de uitvoerder staan. De post its moeten in 14 dagen van To Do naar Done schuiven. Het is een mooi dashboard om de voortgang te bewaken.

 

Tips voor toepassen.

Verdiep je in je de Scrum methode. Kies een project en laat je eerste project door een goede ervaren en leuke Scrum Master begeleiden.

Wil je meer informatie over een cursus time management , bekijk dan onze trainingen