Wat is de gewenste uitkomst van een taak?

De gewenste uitkomst van een taak is het resultaat cq. het doel dat je nastreeft met een taak of actie. Het zorgt ervoor dat je het belang van een taak duidelijker ziet en sterker voelt. Bij een taak maken beschrijf je de gewenste uitkomst alsof dit gerealiseerd is.

Het effect van denken in gewenste uitkomsten:

  • prioriteren van taken is gemakkelijker
  • het versterkt je creativiteit en je denkt sneller na over andere routes (slimmer werken)
  • minder taken op je takenlijst; meerdere acties richting de uitkomst zitten in 1 taak

Voor mij zorgt werken met gewenste uitkomsten voor een beter overzicht. Mijn prioriteiten heb ik beter in beeld en werken aan uitkomsten geeft me iets meer energie. Ik weet waarvoor ik iets doe.