Wat zijn de 5 kwaliteiten van een goed team volgens Patrick Lencioni?

Binnen het Effectieve Werken focussen op 2 doelgroepen. 80 % van onze aandacht en tijd besteden we aan individuele kenniswerkers die door middel van een cursus time management hun effectiviteit willen versterken. Meer grip, meer focus meer gedaan krijgen en minder afleidingen en onderbrekingen. Rust in het hoofd en de juiste balans. Bij de andere 20% ligt de focus op. teameffectiviteit.

Bij teameffectiviteit dient een team in de ogen van teameffectiviteit specialist Lencioni 5 kwaliteiten te hebben. Hieronder hebben wij ze voor jou beschreven.


Kwaliteit 1 Er is onderling vertrouwen


Belangrijk is dat het hier niet gaat om voorspellend vertrouwen (ik weet hoe mijn collega reageert). Het gaat vooral en specifiek om kwetsbaar vertrouwen. Kwetsbaar vertrouwen gaat over het vermogen van de teamleden om zich kwetsbaar op te stellen en open en eerlijk te durven te zijn:

 

  • Ik weet het niet goed, kun je me eens laten zien?
  • Jij bent hier beter in dan ik , hoe zou jij?
  • Zou je mij eens willen helpen?

 

Een belangrijk aandachtspunt : als in een functioneel team maar 1 persoon zit, die zich niet kwetsbaar durft/wil opstellen (groei mindset), dan zal dit in de praktijk een negatieve invloed op de kwetsbaarheid van het gehele team hebben.

De kernvraag : hoe krijgen we ons team kwetsbaar?
Antwoord :De leider/directeur/Ceo zal als eerste kwetsbaarheid moeten laten zien.

Veel bedrijven en teams die de doelen niet halen en waar het mis gaat, wijzen vaak naar de leiding en de verkeerde keuzes in strategie en visie. Achteraf blijkt vaak dat de belangrijkste oorzaak gebrek aan kwetsbaar vertrouwen binnen de club is geweest.


Kwaliteit 2 Geniet van stevige inhoudelijke conflicten


Het gaat hierbij om conflicten over ideeën en onderwerpen. Het is wenselijk en gezond om conflicten, die vanuit vertrouwen in gezamenlijke intenties ontstaan, echt te waarderen.

De sleutel: teamleden houden zich niet in als het gaat om het komen met ideeën en beargumenteren van deze ideeën. Ze maken geen politieke afwegingen . Ze voelen zich vrij en voelen de waardering van collega teamleden om met eigen ideeën en argumenten te komen.

Het blijkt dat wanneer er conflict vermijdend gedrag heerst binnen een team, dit een negatief effect heeft op de relatie na enige tijd. Een goede relatie is gebaseerd op het vermogen om het hardgrondig met elkaar oneens te mogen zijn!!

Het allerbelangrijkste effect van een “goed” conflict op inhoud: de stap naar echt commitment wordt bijna moeiteloos gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat wanneer teamleden zich gehoord voelen en merken dat hun ideeën zijn meegenomen in het besluit, er echt commitment ontstaat. Conflict en echt commitment horen bij elkaar. Een teamlid vindt het na een goed conflict eigenlijk altijd begrijpelijk en logisch dat een besluit anders uit kan vallen dan zijn persoonlijke voorkeur. Hij zal zich in gedrag sneller committeren.

Sla je dit over en besluit je als leider snel (bv scheelt veel overleg en tijd ) dan loop je grote kans op een gat in het commitment. Binnen de cursus time management (teameffectiviteit) zien we vaak gebrek aan kwetsbaar vertrouwen in combinatie met angst voor een conflict.

Kwaliteit 3 Actief commitment


Kijk uit voor de valkuil van consensus. Waar het om gaat bij actief commitment is de juiste keuzes maken. Wat is in de huidige situatie juist om te doen? Dit vraagt bij verschillen van inzicht van de teamleden, een goed besluit van de leider. Het gaat in dit besluit er niet om zoveel mogelijk teamleden mee te krijgen, maar om een besluit te nemen die het meest juist is. Door dit goed toe te lichten en uit te leggen(kwetsbaar) creëer je echt commitment.

Bij een gebrek aan leiderschap en besluiten die genomen zijn zonder delen van de ideeën en meningen, ontstaat vaak passief commitment. Teamleden knikken wel en zeggen ja . Maar ze lopen terug naar de afdeling en zeggen: ik weet niet of dit wel een goed idee is en of dit wel werkt. Het effect van passief commitment voor het team is ellende inde vorm van : vermijden van verantwoordelijkheid. Dus geniet van iedere mening en luister naar alle meningen en neem vervolgens het juiste besluit. Een quote van een goede leider : “Ik heb goed naar een ieder van jullie geluisterd en ben blij met jullie inbreng. Alles afgewogen hebben we het volgende besluit genomen….. Ik licht het toe….”

Kwaliteit 4 elkaar verantwoordelijk houden (grootse probleem binnen veel teams)

Principe van disagree and contract

Een gezond en goed draaiend team houdt elkaar verantwoordelijk. Peer to peer verantwoordelijk houden is het sterkst. Vanuit echt commitment nemen teamleden hun verantwoordelijkheid (je mag me er aan houden) . Ze gaan hierover met elkaar in gesprek en bevragen elkaar vanuit oprechte interesse ( dit hebben we niet afgesproken in mijn beleving , leg me eens uit)

Kernvraag: hoe creëer je de peer to peer verantwoordelijkheid ?

Leiders moeten moeilijke situaties niet uit de weg gaan. Als teamleden weten dat de leider medewerkers zullen confronteren, besluiten ze sneller om het zelf te doen. Het gaat toch gebeuren, dan kan ik het beter doen.

Steek tijd en energie in moeilijke issues. Besteed aandacht aan verantwoordelijk GEDRAG . Ga in gesprek met teamleden die verantwoordelijkheid mijden. Gedrag verantwoordelijkheid is belangrijker dan cijfer verantwoordelijkheid.

Houd je teamleden verantwoordelijk vanuit zorg (niet vanuit je functie). Kwetsbaar en verantwoordelijk. Ook al vinden ze je dan minder leuk en waarderen ze het niet.

Kwaliteit 5 –Teamleden geven om het gewenste resultaat en focussen op resultaat


Het hoeft niet om harde resultaten te gaan maar mag ook om zachtere resultaten te gaan
Het gaat om het teambelang boven eigen belang. Dit vraagt leiderschap en MOED van de leider.

Je zult gedrag moeten herkennen waarbij teamleden hun eigen belang boven het teambelang willen laten gaan. Neem verantwoordelijkheid vanuit zorg /liefde, werk aan echt commitment, Dat bereik je alleen door inhoudelijke conflicten met elkaar te hebben waarbij een ieder open en eerlijk kan zijn. Dit lukt alleen als het team kwetsbaar vertrouwen in elkaar heeft.


Wil je meer informatie ons programma teameffectiviteit of informatie over onze cursus timemanagement , bekijk dan onze trainingen