Gratis gastcolleges time management speciaal voor studenten

16 december 2019

Stress en burn-out speelt enorm bij studenten en is de laatste tijd vaak in het nieuws. Dat kinderen, scholieren en studenten met zoveel stress kampen is een groot probleem. Onlangs schreef de Volkskrant nog dat steeds meer studenten worstelen met psychische problemen. Op basis van een rondgang langs studentenhuisartsen is gebleken dat veel studenten te maken hebben met burn-out, concentratieproblemen en angstaanvallen.

Studentenorganisaties denken dat dit komt door de hoge eisen die aan studenten gesteld worden. Veel scholen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs willen voorkomen dat studenten hier last van krijgen. Op diverse manieren ondersteunen deze scholen studenten om dergelijke klachten te voorkomen of op te lossen.

Het Effectieve Werken draagt iedere maand een steentje bij met een gratis gastcollege time management speciaal voor studenten. Studenten krijgen praktische tips om te voorkomen dat zij in een situatie terecht komen waarin de studiedruk en studie-stress hoger wordt dan bedoeld.

Wat denk jij welke vragen studenten stellen tijdens de gastcolleges?
Hieronder de belangrijkste op een rij:

•  Hoe kan ik sneller beginnen met mijn werk?
•  Hoe kan ik mijn concentratie behouden bij langere studie-sessies?
•  Als je 1 uur studeren hebt gepland en het lukt niet. Wat doe je dan?
•  Hoe zorg ik dat ik niet teveel tijd besteed aan mijn hobby gamen?
•  Hoe kan ik sneller leerstof onthouden?
•  Hoe zorg ik dat ik niet afdwaal bij belangrijke taken?
•  Hoe krijg ik beter overzicht over taken die nog gedaan moeten worden?
•  Wat kan ik doen aan mijn uitstelgedrag?

Herkenbaar? Vast wel. Grote overeenkomsten trouwens met de vraagstukken waar ‘werkend Nederland’ tegen aan loopt.

Studenten en studiedruk

Twee thema’s komen veel terug bij de studenten

Er zijn onwijs veel verleidingen

In een hogeschool zijn er talloze verleidingen te vinden. De een nog aantrekkelijker dan de andere. Een studiereis naar Praag? Een extra vak met een inspirerende docent? Aantrekkelijke events van bepaalde vakgroepen of de studentenvereniging? Internationale sporttoernooien? En ga nog maar ff door. Kortom, best moeilijk om bewust te kiezen en jezelf in de hand te houden.


Veel rollen die aandacht vragen
Studenten zijn natuurlijk niet alleen student. Ze laten veel rollen in hun leven toe, die ze allemaal aandacht willen geven. En waarin door anderen ook veel verwacht wordt. Een voorbeeld. Arnaud schreef de volgende rollen op. Arnaud is student mediawetenschappen, barmedewerker in de horeca, blogger voor een bedrijf, vriend van Anika, broer van Daan en Job, center-voor in het volleybal-team, zoon van …, lid van een hechte vriendenkring van 5 personen, iedere maandag kok in zijn studentenhuis, voorzitter van de PR-cie, etc. Kortom een heleboel rollen waartussen Arnaud zijn aandacht heeft te verdelen. Rollen ook die noodzakelijk zijn om geld te verdienen voor zijn studie. En rollen die horen bij de leuke kanten van het leven.

Onze 4 belangrijkste tips voor studenten


TIP 1  |  Breng je week eens in beeld vanuit jouw rollen
Het volgende stappenplan heblpt je daarbij
1.   Zet al je rollen eens op een rij
2.   Zet ze in volgorde van belangrijkheid
3.   Bepaal per rol wat je in die rol wilt neerzetten / bereiken
4.   En bepaal hoeveel tijd jij per week aan een bepaalde rol wilt geven
5.   En teken je week eens uit ….. dat geeft inzicht in jouw week
6.   En past het? Of moet jij je rollen en de tijd die je aan iedere rol wilt geven heroverwegen.


TIP 2  |  Bouw een aantal vaste elementen in je week
Vaste elementen zijn tijdsblokken die bij herhaling op een vast moment in jouw week plaatsvinden. Voor Arnaud zijn dit onder meer: 
- Maandag van 17.00 – 18.30 boodschappen en eten koken voor huisgenoten
- Dinsdag en donderdagavond van 20.30 – 22.00 uur volleyballen
- Iedere doordeweekse dag na college 150 minuten studeren

INZICHT | Door te bepalen op welk moment jij tijd geeft aan je studie in de vorm van een vast element, heb je ook bepaald op welke momenten je daar GEEN tijd aan geeft. Dat voelt fijn. Voldoende ontspanning is immers noodzakelijk om ook te kunnen focussen.


TIP 3  |  Bepaal wekelijks wat je in jouw vaste element ‘studie’ wilt bereiken
Beheer je studie-agenda gedetailleerd genoeg. Zet dus in ieder agendablok wat je wilt bereiken.
- Bouwplan onderzoeksverslag gemaakt
- Hoofdstuk 1 en 2 begrijpen en geoefend
Dit geeft meer motivatie en resultaatgerichtheid. En een voldaan gevoel als je jouw doel hebt bereikt. 


Wil jij ook een gratis gastcollege voor jouw studenten?
Iedere maand selecteren we 1 school in het hoger of middelbaar beroepsonderwijs. Wil je voor een groep van maximaal 160 studenten praktische tips en concrete handvatten, mail dan arjan.bloemendaal@heteffectievewerken.nl voor extra info over de gratis mogelijkheden.