Psychologische veiligheid – sleutel voor teamsucces

01 oktober 2018

Psychologische veiligheid: waarom is dat nu zo belangrijk? Voor de teamleden is het heel belangrijk dat er een gevoel van psychologische veiligheid bestaat. Alleen dan kan er worden gezorgd voor een effectieve samenwerking. Het Effectieve Werken laat je zien waarom psychologische veiligheid nu zo belangrijk is wanneer je wilt zorgen voor een effectief team. Natuurlijk besteden onze teamtrainingen hier ook aandacht aan.

 

Psychologische veiligheid is één van de sleuteldynamica

Een effectief team ontstaat niet vanzelf. Er moet hard aan worden gewerkt door de teamleden die hun plek in het team echt verdiend hebben. Google, het bedrijf met de meest effectieve teams in huis, gaf eerder al inzicht in de 5 sleuteldynamica. Hier is psychologische veiligheid er één van. De overige 4 zijn:

 

  • Werkimpact naar buiten toe
  • Betekenis naar binnen toe
  • Duidelijke structuur
  • Vertrouwen

 

Hoe effectiever, hoe meer fouten

Een aantal jaren geleden werd er al eens onderzoek gedaan naar de manier van werken binnen verschillende teams. Hierbij lag de focus op het vergelijken van verschillende teams op basis van de effectiviteit. Dit Amerikaanse onderzoek werd door Amy Edmondson uitgevoerd, een Harvard Business School Leadership & Management Professor. Zij kwam tot de conclusie dat de meest effectieve teams de meeste fouten maken.. of toch niet? Bekijk eens onderstaande TED Talk van Amy Edmondson.

 

 

Conclusie: psychologische veiligheid is belangrijk

Uiteindelijk bleek helemaal niet dat de meest effectieve teams de meeste fouten maakten. Dit leek alleen maar zo, omdat werkelijk iedere fout besproken werd onder de teamleden. In de minder effectieve teams werden veel fouten verzwegen. Dit kwam vooral uit angst om door de andere teamleden te worden vernederd, te worden uitgelachen of zelfs te worden gestraft. Zo werden de meeste fouten onder het tapijt geveegd. Dit geeft aan hoe belangrijk psychologische veiligheid is. Fouten kunnen namelijk enkel in de toekomst worden voorkomen wanneer zij worden besproken.

 

De vrijheid om te spreken binnen het team

Wanneer er sprake is van psychologische veiligheid in het team, dan voelt iedereen binnen het team de vrijheid om te spreken zonder schaamte of spanningen. Alles kán en mág gezegd worden en er is nooit een reden om dit niet te doen. Teamleden zullen iemand namelijk nooit afwijzen, afkeuren, uitlachen of vernederen vanuit een basis van respect voor elkaar: de psychologische veiligheid om altijd vrij te spreken.

 

Een teamtraining helpt ieder team verder

Het Effectieve Werken heeft meerdere interessante teamtrainingen ingericht die onder meer werken aan de psychologische veiligheid binnen het team. Wij bieden bijvoorbeeld de volgende trainingen om teams effectiever te maken:

 

 

Ieder team effectiever

De teamtrainingen van Het Effectieve Werken zijn erop gericht om ieder team effectiever te maken. Je wilt altijd het maximale uit ieder team halen, maar dit gaat niet vanzelf. Hier is veel inzet voor nodig, en daar helpen wij graag bij. Bekijk onze teamtrainingen online of neem eens contact op voor meer informatie of advies.